Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1999
authors: Malkiewicz A., Marzec M.
title: Ciekawe gatunki motyli (Lepidoptera) z Obniżenia Ścinawskiego (Dolina Odry).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 18issue: 1pages: 60 [231]
short citation: Malkiewicz A. et Marzec M. 1999
BioMap ID: 10780

full text: Download