Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1998
authors: Malkiewicz A., Sosiński J.
title: Nowe stanowiska i uwagi o występowaniu Thera britannica Turner, 1925 (Lepidoptera: Geometridae ) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 17issue: 1pages: 62 [208]
short citation: Malkiewicz A. et Sosiński J. 1998
BioMap ID: 10753

full text: Download