Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2000
author: Mazur A.
title: Różnorodność gatunkowa zgrupowań kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) lasów bukowych w rejonie Pogórza Sudeckiego.
book title: Materiały konferencyjne, Pierwsze Sympozjum Staphylinidae, Rogów 10-12 XI 1999.
pages: 20-gru
short citation: Mazur A. 2000b
BioMap ID: 5499