Biodiversity Map
Publications
type: book
year: 1999
authors: Mazur S., Tracz H.
title: Zmiany w strukturze i różnorodności fauny borów sosnowych świeżych na terenach Puszczy Człuchowskiej w ciągu ostatnich 20 lat.
publisher: Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa
short citation: Mazur S. et Tracz H. 1999
BioMap ID: 13499