Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1999
authors: Melke A., Maciejewski K.H.
title: Badania nad chrząszczami (Coleoptera) Puszczy Boreckiej. Część V. Kusakowate (Staphylinidae).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 18issue: 3pages: 143-151
short citation: Melke A. et Maciejewski K.H. 1999
BioMap ID: 5560

full text: Download