Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
author: Michalcewicz J.
title: Materiał lęgowy kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym na Wyżynie Krakowskiej.
periodical: Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestrisvol.: 48pages: 41-59
short citation: Michalcewicz J. 2010
BioMap ID: 15345