Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2011
author: Mokrzycki T.
title: Zgrupowania saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w pniakach wybranych gatunków drzew – studium porównawcze.
book title: Rozprawy Naukowe i Monografie.
publisher: Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
short citation: Mokrzycki T. 2011
BioMap ID: 12689