Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1989
author: Nowacki J.
title: Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Kotliny Kolskiej w dolinie Środkowego biegu Warty.
periodical: Fragmenta Faunisticavol.: 32issue: 19pages: 415-444
short citation: Nowacki J. 1989c
BioMap ID: 11795