Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1993
authors: Nowacki J., Pałka K. [1], Sosiński J.
title: Nowe dla fauny Bieszczadów Zachodnich gatunki motyli (Lepidoptera).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 12issue: 1pages: 45-49
short citation: Nowacki J. et al. 1993
BioMap ID: 10516

full text: Download