Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1997(1996)
authors: Nowacki J., Śliwa W.
title: Nowe stanowisko Euxoa vitta (Esp.) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 15issue: 2pages: 124 [155]
short citation: Nowacki J. et Śliwa W. 1997(1996)
BioMap ID: 10689

full text: Download