Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2000
author: Nowosad A.
title: Wstępne wyniki badań nad chrząszczami kusakowatymi Staphylinidae (Micropeplinae – Tachyporinae) gniazd ptaków i ssaków.
book title: Materiały konferencyjne, Pierwsze Sympozjum Staphylinidae, Rogów 10-12 XI 1999.
pages: 29-40
short citation: Nowosad A. 2000b
BioMap ID: 6153