Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Pawlikiewicz P., Pabis K.
title: Nowe stanowiska interesujących gatunków motyli (Lepidoptera) w Polsce środkowej.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 30issue: 2pages: 110-118
short citation: Pawlikiewicz P. et Pabis K. 2011
BioMap ID: 15270

full text: Download