Po polsku
Biodiversity Map
Publications
Entomological Bibliography Database
type: book chapter
year: 1995
author: Perliński S.
title: Antropogenne przeobrażenia zgrupowań larw sprężyków (Elateridae) w ekosystemach borów sosnowych.
book title: Antropogeniczne przeobrażenia epigeicznej i glebowej entomofauny borów sosnowych.
publisher: Warszawapages: 269-333
short citation: Perliński S. 1995
BioMap ID: 6577