Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2013
author: Przewoźny M.
title: Chrząszcze (Coleoptera) okolic Jeziora Maltańskiego w Poznaniu – suplement.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 32issue: 1pages: 34-41
short citation: Przewoźny M. 2013b
BioMap ID: 17331

full text: Download