Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2010
authors: Przewoźny M., Miłkowski M.
title: Materiały do poznania otrupkowatych (Coleoptera: Byrrhidae) okolic Radomia.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 29issue: 1pages: 61-63 [518]
short citation: Przewoźny M. et Miłkowski M. 2010
BioMap ID: 11366

full text: Download