Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2014
author: Ruta R.
title: Zabytkowy park w Kujanie koło Złotowa jako ostoja saproksylicznych chrząszczy (Insecta: Coleoptera).
periodical: Przegląd Przyrodniczyvol.: 25issue: 2pages: 91-100
short citation: Ruta R. 2014c
BioMap ID: 18210