Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2011
authors: Ruta R., Melke A.
title: Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) rezerwatu przyrody „Kuźnik” koło Piły.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 30issue: 2pages: 84-98
short citation: Ruta R. et Melke A. 2011
BioMap ID: 11814

full text: Download