Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1996
author: Smoleński M.
title: Kolekcja M. Kłapacza – Coleoptera – Staphylinidae. Część II.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 15issue: 1pages: 13-22
short citation: Smoleński M. 1996
BioMap ID: 8425

full text: Download