Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2013
author: Szeląg I.
title: Nowe stanowiska Microlepidoptera (Tineidae, Depressariidae, Elachistidae, Oecophoridae, Amphisbatidae, Gelechiidae, Pterophoridae) w Wieluniu i rezerwacie „Dąbrowa w Niżankowicach”.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 32issue: 4pages: 306-308 [639]
short citation: Szeląg I. 2013
BioMap ID: 17420

full text: Download