Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2007
authors: Szeląg I., Malkiewicz A.
title: Oecophoridae s.l. (Lepidoptera: Depressariidae, Oecophoridae, Chimabachidae) Dolnego Śląska – stan aktualny na tle danych literaturowych.
periodical: Przyroda Sudetówvol.: 10pages: 109-124
short citation: Szeląg I. et Malkiewicz A. 2007
BioMap ID: 17060