Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2017
authors: Taszakowski A., Morawski M., Szołtys H., Szczepański W.T.
title: Materiały do znajomości stonkowatych (Coleoptera: Chrysomelidae) Beskidu Wschodniego
periodical: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyrodavol.: 23issue: online 004pages: 1-17
short citation: Taszakowski A. et al. 2017b
BioMap ID: 18505