Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2007
author: Wąsala R.
title: Postojak wiesiołkowiec – Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) (Lepidopiera: Sphingidae) na wydmie polskiego wybrzeża Bałtyku.
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 26issue: 1pages: 64 [455]
short citation: Wąsala R. 2007
BioMap ID: 11116

full text: Download