Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 1982
authors: Węgorek Wł., Dąbrowski J., Trojanowski H., Rudny R.
title: Ekonomiczne i środowiskowe skutki intensywnego stosowania chemicznej ochrony roślin.
book title: Materiały 22. i 23. Sesji Inst. Ochr. Roślin.
pages: 11-40
short citation: Węgorek Wł. et al. 1982
BioMap ID: 12108