Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1965
author: Żurańska I.
title: Dynamika występowania Aphthona euphorbiae Schr. i Longitarsus parvulus Payk. na uprawach lnu w województwie olsztyńskim w zależności od niektórych czynników ekologicznych.
periodical: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynievol.: 19pages: 485-489
short citation: Żurańska I. 1965a
BioMap ID: 10054