Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1992
author: Żurańska I.
title: Skoczki (Homoptera, Auchenorrhyncha) wybranych użytków trawiastych w województwie olsztyńskim.
periodical: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologiavol.: XXXIXissue: 78pages: 97-106
short citation: Żurańska I. 1992
BioMap ID: 15246