Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2018
authors: Żurawlew P., Melke A.
title: Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) powiatu pleszewskiego (Nizina wielkopolsko–kujawska)
periodical: Przegląd Przyrodniczyvol.: 29issue: 2pages: 80-97
short citation: Żurawlew P. et Melke A. 2018
BioMap ID: 20135