Biodiversity Map
Records
Available filters:
Taxon: select taxon --> "Related records"
Gatherer/observer: select person --> "Related records"
Publication: select publication --> "Related records"
Define filter:
BIOTOPE
Pierwsze litery (bez znaków diakrytycznych):

1-roczna uprawa sosnowa