Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Silphidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Silphinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ablattariagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ablattaria laevigataspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Ablattaria laevigata laevigata (Fabricius, 1775)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1006586    taxon code: 1099
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Ablattaria laevigata laevigata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 32
 • Publications: 19
 • Collections: 4
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony od zachodniej Europy przez środkową i południową Europę aż do Kaukazu, ale prawie wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo spotykany. W Polsce znany zaledwie z kilku rozproszonych stanowisk, przy tym dane z okolic Warszawy wydają się bardzo wątpliwe. Bez bliższej lokalizacji notowany ze Śląska, o danych tych wątpią J. Gerhardt (1891e) i A. Horion (1949), ten ostatni wyklucza również występowanie tego gatunku w byłych Prusach. Zbadanie rozmieszczenia tego gatunku w Polsce jest szczególnie ważne, gdyż przez nasz kraj przebiega północna granica jego zasięgu. Wymagania ekologiczne nie znane.

External data sources