Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Omaliinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Acruliagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Acrulia inflata (L. Gyllenhal, 1813)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1007083    taxon code: 1262
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Acrulia inflata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 243
 • Publications: 63
 • Collections: 12
 • Publication authors: 60
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i północnej Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do Pirenejów, środkowych Włoch, Jugosławii i Bułgarii, notowany również z Syberii. W Polsce stosunkowo rzadko spotykany. Występuje pod korą i w murszejącym drewnie, pod padliną i opadłym listowiem, w grzybach i przy wyciekającym soku z drzew.

Illustrations
... browse
Acrulia
inflata
External data sources