Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Denticollinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ctenicerinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Actenicerusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Actenicerussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Actenicerus (Actenicerus) sjaelandicus (O.F. Müller, 1764)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015480    taxon code: 2805
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Actenicerus sjaelandicus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 405
 • Publications: 126
 • Collections: 13
 • Publication authors: 98
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 3

Taxon description
Gatunek holarktyczny, szeroko rozprzestrzeniony w środkowej i północnej części Europy, gdzie sięga daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce prócz wyższych partii górskich występuje w całym kraju, pospolity na odkrytych terenach wilgotnych. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, docierając do wysokości około 2000 m n.p.m. Zasiedla głównie przestrzenie otwarte, zwłaszcza młaki, tereny bagienne i torfowiska, ale również wilgotne polany śródleśne, pobrzeża lasu, łąki, a nawet wilgotne pola orne i użytki zielone. Cykl rozwojowy kilkuletni. Postacie dojrzałe pojawiają się w kwietniu i poławiane są do lipca, przeważnie w godzinach przedpołudniowych, na krzewach, bylinach i wcześnie kwitnących roślinach zielnych, zwłaszcza na rzeżusze łąkowej — Cardamine pratensis L. Larwy żyją w próchnicznej, wilgotnej glebie, a nawet w miękkim, butwiejącym, nasiąkniętym wodą drewnie leżącym na ziemi. Są przystosowane do bytowania w glebie o wysokim poziomie wody gruntowej i znoszą okresowe zatapianie podczas roztopów wiosennych i podniesionego stanu wód powodziowych. Przepoczwarczenie następuje głównie w sierpniu. Postać dojrzała zimuje.

Illustrations
... browse
Actenicerus
sjaelandicus
External data sources