Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Staphylininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Staphylininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Quediinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Acylophorusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Acylophorus wagenschieberi H. Kiesenwetter, 1850
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1040788    taxon code: 1843
taxonomy checked: YES
Polish Red List: VU
 

source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Acylophorus wagenschieberi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 37
 • Publications: 16
 • Collections: 2
 • Publication authors: 14
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w środkowej Europie, Holandii, południowej, części Fennoskandii i w Karelskiej ASRR, wykazany nadto z Mandżurii. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, od niedawna znany tylko z dwu stanowisk. Dawne, ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Polsce opierały się na znaleziskach będących obecnie poza naszymi granicami. Na ogół rzadko i sporadycznie poławiany gatunek torfowiskowy, niekiedy lokalnie występuje gromadnie. Znajdowany w wilgotnej warstwie mchów na pobrzeżach moczarów torfowiskowych.

Illustrations
... browse
Acylophorus
wagenschieberi
External data sources