Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Adrastinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Adrastusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Adrastus limbatus (Fabricius, 1777)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014999    taxon code: 2784
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Adrastus limbatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 161
 • Publications: 61
 • Collections: 6
 • Publication authors: 49
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i południowej części Europy, na zachód sięgający do Belgii, Francji i Szwajcarii, a na wschód do lasostepów Ukrainy i zachodniej części Przedkaukazia; wykazywany również z Afryki Północnej. Dane dotyczące występowania w północnej części kontynentu europejskiego, na Syberii i dalej na wschód od Przedkaukazia należy odnieść do innych gatunków. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla wilgotne tereny nizinne i niższe położenia górskie. W górach jest zastąpiony przez pokrewny gatunek A. axillaris Er. Występuje na stanowiskach otwartych i pobrzeżach zadrzewień. Larwy żyją w glebie pokrytej murawą; są notowane również z upraw polowych. Postacie dojrzałe ukazują się w końcu maja i są poławiane do sierpnia na trawach, roślinach zielnych, krzewach i na niżej położonych gałęziach drzew liściastych. Są spotykane na roślinach tylko przy ciepłej, bezwietrznej pogodzie w godzinach rannych i przedwieczornych, w innym czasie kryją się wśród przyziemnych części roślin, w szczelinach i pod bryłami ziemi.

Illustrations
... browse
Adrastus
limbatus
External data sources