Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Platyninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agonumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Europhilussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agonum (Europhilus) fuliginosum (Panzer, 1809)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1003376    taxon code: 355
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Agonum fuliginosum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 680
 • Publications: 98
 • Collections: 11
 • Publication authors: 90
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozmieszczony gatunek od środkowej Francji, północnych Włoch i Jugosławii aż do najdalszych północnych prowincji Fennoskandii, na północno-wschód sięga do Peczory (ZSRR), notowany również z Kaukazu i zachodniej Syberii. W Polsce znany z całego obszaru nizinnego, z części południowej kraju wykazany z nielicznych stanowisk. Żyje w cienistych lasach liściastych i mieszanych, rzadziej nad rzekami, również na torfowiskach. Spotykany na suchszych stanowiskach niż pozostałe gatunki leśne omawianego rodzaju.

Illustrations
... browse
Agonum
fuliginosum
External data sources