Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Buprestoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Buprestidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agrilinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agrilinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agrilinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Agrilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Robertiussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 14. Agrilus auricollisspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Agrilus (Robertius) auricollis auricollis H. Kiesenwetter, 1857
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014384    taxon code: 2714
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: R. Królik
Data on distribution in Poland
Agrilus auricollis auricollis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 34
 • Publications: 5
 • Collections: 11
 • Publication authors: 10
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o zasięgu ograniczonym do południowo-wschodniej części; Europy, na zachód sięgający po Bawarię, Hesję, Austrię i północne Włochy; wykazywany również jako odrębne podgatunki z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce gatunek poznany niedostatecznie — notowany tylko raz jeden przez Sz. Tenenbauma przed przeszło 50 laty z okolic Warszawy, obszaru oddalonego o kilkaset kilometrów od najbliżej dotąd znanych stanowisk na Słowacji i w RFN. Autor tej wzmianki pisze, że omawiany gatunek był zbierany „kilkakrotnie w okolicach Warszawy (zbiory Hildta i moje)". Niestety, zbiór L. Hildta został zniszczony w czasie działań wojennych w 1939 r., a w zbiorze Sz. Tenenbauma brak A. auricollis Kiesw. — jedyny tak oznaczony okaz okazał się samicą A. viridis (L.) z innych obszarów Polski. W zbiorze J. Popka (Zakład Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN w Krakowie) znajduje się okaz opatrzony etykietą „Ogród Bot., Kraków, 17 V 1939", w zbiorze R. Hołyńskiego — okaz z Bieszczadów (VII 1966), a w zbiorze Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie — okaz z Białowieży (7 V1954). Jako rośliny żywicielskie podawano najczęściej lipę, rzadziej wiąz, dąb, brzozę i topolę. Larwy żerują w łyku i pod korą cienkich gałęzi o średnicy 1-3 cm.

External data sources