Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Buprestoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Buprestidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agrilinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agrilinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agrilinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Agrilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Agrilussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 14. Agrilus cuprescensspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Agrilus (Agrilus) cuprescens cuprescens (Ménétries, 1832)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014281    taxon code: 2713
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: R. Królik
Data on distribution in Poland
Agrilus cuprescens cuprescens - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 160
 • Publications: 27
 • Collections: 11
 • Publication authors: 22
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący Europę południową i środkową oraz kilka prowincji południowych w Szwecji i Finlandii; znany poza tym z Syberii, Kaukazu i Syrii oraz, jako importowany, z Ameryki Północnej. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Pozwija się w łodygach malin, jeżyn oraz róż dziko rosnących i uprawnych. W ogrodnictwie uważany za szkodnika. Składanie jaj odbywa się na całkowicie; zdrowych łodygach. Larwy wyżerają pod korą chodniki spiralne, powodując na łodydze wrzecionowate nabrzmienia. Łodyga w tych miejscach nieraz usycha i łatwo ulega wyłamaniu. Dorosła larwa robi w maju następnego roku komorę poczwarkową w rdzeniu. Postacie dojrzałe pojawiają się od maja do lipca, w wyższych położeniach górskich do sierpnia; w pogodne dni słoneczne przebywają zwykle na liściach krzewów żywicielskich.

External data sources