Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agriotinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agriotesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Agriotessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agriotes (Agriotes) lineatus (Linnaeus, 1767)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015038    taxon code: 2774
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Agriotes lineatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 377
 • Publications: 119
 • Collections: 12
 • Publication authors: 87
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w prawic całej Europie i Syberii Zachodniej (z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych), notowany poza tym z Algierii, Azji Mniejszej, Syrii, Turkiestanu, Iranu oraz północnych części Kazachstanu i Mongolii. Zawleczony do Kanady, Brazylii, na Haiti i Nową Zelandię. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Chrząszcz ten jest pospolity na terenach nizinnych, rzadszy w górach. Zasiedla głównie tereny otwarte porośnięte roślinnością trawiastą, niekiedy licznie występuje na uprawach rolnych. Cykl rozwojowy trwa od 4 do 5 lat. Postacie dojrzałe pojawiają się na terenach nizinnych pod koniec marca albo na początku kwietnia i żyją do lipca. W ciągu dnia znajdują się w ukryciu, ukazują się wieczorem i odbywają loty przy temperaturze nie niższej niż +21°0 i wilgotności powietrza 80%. Kopulacja zwykle odbywa się w maju, a składanie jaj rozciąga się od końca maja do połowy lipca. Larwy żyją w glebach pól uprawnych, niezbyt wilgotnych łąk, pastwisk, ugorów, nieużytków i miedz. Larwy, zwane drutowcami, są uważane za szkodniki z powodu żerowania na podziemnych częściach roślin uprawnych. Z uwagi na niską liczebność występowania u nas omawiany gatunek stawiany jest na ostatnim miejscu wśród czterech szkodliwych gatunków z rodzaju Agriotes Eschsch. Przepoczwarczenie odbywa się w lipcu-sierpniu. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych; niekiedy są wypłukiwane z gleby wodami powodziowymi oraz wypłaszane na jesieni i wczesną wiosną podczas prac polowych — kryją się wtedy pod kamienie, bryły ziemi i w szczeliny gleby.

Illustrations
... browse
Agriotes
lineatus
External data sources