Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agriotinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agriotesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Agriotessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agriotes (Agriotes) ustulatus (Schaller, 1783)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015071    taxon code: 2778
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Agriotes ustulatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 187
 • Publications: 90
 • Collections: 8
 • Publication authors: 65
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący niemal całą Europę z wyjątkiem obszarów północnych (nie znany z Wysp Brytyjskich i Półwyspu Skandynawskiego); notowany poza tym z Algierii, Tunisu, Kaukazu, Turkiestanu i Armenii. W Polsce jest znany głównie z zachodniej i południowej części kraju — wydaje się, że nie zasiedla terenów północno-wschodnich. Występuje na suchych, nasłonecznionych terenach otwartych oraz skąpo zalesionych. Cykl rozwojowy trwa 3-4 lata. Larwy żyją przeważnie w glebach zadarnionych, zwłaszcza na suchych łąkach, pastwiskach, ugorach i nieużytkach. Zimują tylko larwy. Przepoczwarczenie następuje w maju lub czerwcu. Postacie dojrzałe są aktywne od czerwca do sierpnia, a najliczniej są poławiane w lipcu na kwiatach roślin baldaszkowatych. Larwy są wykazywane jako szkodniki upraw, użytków zielonych i innych kultur rolnych.

Illustrations
... browse
Agriotes
ustulatus
External data sources