Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Agyrtidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Agyrtinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agyrtesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agyrtecanussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agyrtes (Agyrtecanus) bicolor F. Castelnau, 1840
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1005811    taxon code: 1084+—(1083b)
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Agyrtes bicolor - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 16
 • Publications: 1
 • Collections: 3
 • Publication authors: 3
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 1084: Agyrtes noheli] Gatunek niedawno opisany o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, poza Polską notowany tylko z Czechosłowacji.
[KFP — (1083b): Agyrtes bicolor] Gatunek rzadko i sporadycznie spotykany w środkowej i zachodniej Europie; północna granica jego występowania przebiega przez Francję, Belgię, Holandię, Danię, RFN, NRD, Czechosłowację i Siedmiogród, ponadto notowany z Turkiestanu. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. O występowaniu na Śląsku wątpi M. Mroczkowski (1955). Omyłkowo wykazany z Krakowa i Babiej Góry (J. Pawłowski 1967, 1968) na podstawie błędnego oznaczenia Agyrtes noheli Hlisnikovský (P. Nohel*). Również dane z Sudetów dotyczą raczej innych gatunków (M. Mroczkowski*). Istnieje jednak możliwość znalezienia tego chrząszcza na naszym obszarze, gdyż notowany jest z Brandenburgii i Słowacji. Spotykany przeważnie w murszejących, starych drzewach, pod korą i mchem pokrywającym pniaki i powalone pnie, rzadziej w gniazdach mrówek Formica rufa L.

External data sources