Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aleocharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aleocharinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aleocharagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Aleocharasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aleochara (Aleochara) curtula (J.A.E. Goeze, 1777)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1008094    taxon code: 2364
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Aleochara curtula - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 221
 • Publications: 56
 • Collections: 7
 • Publication authors: 60
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Pospolity gatunek palearktyczny, zasiedlający prawie całą Europę z wyjątkiem skrajnych północnych prowincji Fennoskandii, notowany poza tym z Ameryki Północnej i Południowej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze oprócz wyższych partii górskich. Występuje na padlinie, pod ekskrementami i silnie gnijącymi szczątkami roślinnymi.

Illustrations
... browse
Aleochara
curtula
External data sources