Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aleocharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aleocharinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aleocharagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Aleocharasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aleochara (Aleochara) laticornis E.G. Kraatz, 1856
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1008104    taxon code: 2366
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Aleochara laticornis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 5
 • Publications: 5
 • Collections: no data
 • Publication authors: 9
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, wykazywany poza tym z Kaukazu, Azji Mniejszej i Iranu. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany tylko z pojedynczych stanowisk w trzech krainach. Zasiedla tereny nizinne i podgórskie, gdzie występuje w dolinach rzecznych i lasach łęgowych — pod opadłym listowiem, w napływkach, gnijących grzybach, na padlinie i pod ekskrementami.

External data sources