Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aleocharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aleocharinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aleocharagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Ceranotasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aleochara (Ceranota) ruficornis J.L.C. Gravenhorst, 1802
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1008117    taxon code: 2392
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Aleochara ruficornis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 51
 • Publications: 33
 • Collections: 5
 • Publication authors: 34
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w zachodniej i środkowej części Europy, poza tym notowany z jednej południowej prowincji Finlandii. W Polsce znany tylko z południowej i zachodniej części kraju, przy czym w poszczególnych krainach notowany przeważnie z pojedynczych stanowisk. Zamieszkuje obszary nizinne, niższe położenia podgórskie i górskie doliny rzeczne, występując zarówno na terenach otwartych, jak i lesistych. Spotykany na łąkach, polach, w ogrodach w pryzmach kompostowych, w nawozie, pod wypielonym zielskiem, także wśród gnijących resztek siana i słomy w stodołach, szopach i stogach. W dolinach rzecznych znajdowany pod napływkami; w lasach — wśród mchów i opadłych liści; w dołach po wybranym piasku lub wapieniu — pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.

External data sources