Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Aleocharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Aleocharinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Aleocharagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Coprocharasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aleochara (Coprochara) verna Th. Say, 1833
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1008145    taxon code: 2395
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Aleochara verna - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 25
 • Publications: 19
 • Collections: 1
 • Publication authors: 29
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 2396: A. verna] Gatunek holarktyczny, w Europie rozprzestrzeniony głównie na pobrzeżach morskich, rzadziej spotykany w głębi lądu; na północ dociera do Karelii, Finlandii, środkowej Szwecji i południowej Norwegii, notowany ponadto z południowej części Afryki. [...] Występuje głównie w miejscach piaszczystych pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi — wypielonym zielskiem, opadłymi listowiem, ściętymi trzcinami oraz wyrzuconymi na brzeg morszczynami. Poławiany też na padlinie, w nawozie i pod ekskrementami.
[KFP 2395 — A. pauxilla:] Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, uprzednio bowiem uznawany był za odmianę albo synonim A. bipustulata (L.). Znany głównie z południowej Europy, notowany ponadto z Polski i Słowacji oraz z Afryki Północnej. U nas chrząszcz bardzo rzadko spotykany, wykazywany tylko z trzech stanowisk. Wymagania ekologiczne nie znane; w Pieninach złowiony pod napływkami.

External data sources