Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Altica — subordinate taxa:
Taxon count: 15
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chrysomelidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Alticinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Alticagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Altica carduorum (Guérin-Ménéville, 1858)
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1034521    taxon code: —(4582b)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 1
 • Publications: no data
 • Collections: 1
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i południowo-wschodniej części Europy oraz Azji Mniejszej, na północ docierający do środkowej Francji, Badenii, Austrii, Słowacji i północnej krawędzi Płyty Podolskiej. W Polsce notowany tylko z jednego stanowiska na Roztoczu przed przeszło 60 laty, jednak później występowanie tego chrząszcza u nas nie zostało potwierdzone. A. Warchałowski (1978) nie zaliczył omawianego chrząszcza do fauny naszego kraju. Żeruje na ostach — Carduus L. i ostrożeniach — Cirsium Mill.
Gatunek opisany z Francji; rozsiedlony w południowej i w południowo-wschodniej części Europy oraz Azji Mniejszej, na północ sięgający do środkowej Francji, Badenii, Austrii, Słowacji i północnej krawędzi Płyty Podolskiej. W Polsce notowany z jednego stanowiska na Roztoczu przed przeszło 70 laty, ale z braku materiału dowodowego nie był zaliczony do fauny krajowej. W czasie badań prowadzonych w Lublinie w okresie 1973-1976 znaleziono, jakoby wśród zebranych materiałów, dwa okazy omawianego gatunku. Roślinami żywicielskimi są gatunki z rodzaju ostrożeń — Cirsium Mill., oset — Carduus L., popłoch — Onopordon L. i ostropest — Silybum Adans. Występowanie Altica carduorum (Guér.-Mén.) w Polsce nie wydaje się prawdopodobne; najbliższe stanowiska leżą w Basenie Karpackim na pograniczu słowacko-węgierskim — doniesienie W. Winiarskiej oparte jest ponad wszelką wątpliwość na mylnym oznaczeniu (A. Warchałowski*).

Illustrations
... browse
Altica
carduorum
External data sources