Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Zabrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Amarinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Amaragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Celiasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Amara (Celia) brunnea (L. Gyllenhal, 1810)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1004169    taxon code: 256
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Amara brunnea - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 425
 • Publications: 121
 • Collections: 10
 • Publication authors: 89
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Holarktyczny gatunek okołobiegunowy, rozmieszczony w Europie od skrajnej północy do Rumunii oraz północnych części Włoch i Hiszpanii (nie znany z Wysp Brytyjskich), na Syberii sięga do Leny, w Ameryce Północnej. Zamieszkuje zachodnie wybrzeże, Kanadę i Alaskę. Gatunek cieniolubny, zasiedlający dość suche gleby leśne, głównie na terenach morenowych, lubi gleby żwirowe z domieszką piasku lub gliny. Żyje głównie w lasach mieszanych, zwłaszcza takich, w skład których wchodzi brzoza, niekiedy na suchych torfowiskach, spotykany przeważnie pod opadłymi liśćmi i płatami mchów (nawet na głazach narzutowych).

Illustrations
... browse
Amara
brunnea
External data sources