Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Zabrinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Amarinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Amaragenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Zezeasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Amara (Zezea) tricuspidata P.F.M.A. Dejean, 1831
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1004296    taxon code: 225
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Amara tricuspidata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 119
 • Publications: 59
 • Collections: 7
 • Publication authors: 54
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozsiedlony w Europie (nie znany z północnej części kontynentu) sięga na wschód do południowej części zachodniej Syberii oraz środkowej Azji. Zasiedla otwarte, cieplejsze s:edliska, spotykany szczególnie na łąkach porośniętych m. in. trawami gatunków z rodzajów Poa L., Festuca L. i Hokus L. Występuje również na wilgotniejszych glebach pól uprawnych, gdzie rośnie chwast — miotła zbożowa — Apera spica-venti L.

External data sources