Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aleocharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Athetinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Athetinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Amischagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Amischasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Amischa (Amischa) analis (J.L.C. Gravenhorst, 1802)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1008395    taxon code: 2071
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Amischa analis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 323
 • Publications: 88
 • Collections: 8
 • Publication authors: 76
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek palearktyczny, występujący w całej Europie aż do najdalszych krańców północnych, wykazany również z Ameryki Północnej i Nowej Zelandii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain. Zamieszkuje zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, zasiedlając tereny lesiste i otwarte przestrzenie. Występuje na glebach różnych typów w ściółce, wśród mchów, pod opadłym listowiem i rozkładającymi się szczątkami roślinnymi. Znajdowane są przeważnie samice, lokalnie brak zupełnie samców — prawdopodobnie na skutek rozmnażania się partenogenetycznego.

Illustrations
... browse
Amischa
analis
External data sources