Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) aethiops (J.Th. Lacordaire, 1835)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015095    taxon code: 2745
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ampedus aethiops - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 157
 • Publications: 51
 • Collections: 10
 • Publication authors: 40
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Rzadko spotykany gatunek górski, znany głównie ze środkowej i południowo-wschodniej części Europy, Francji, Szwajcarii, północnych Włoch i Jugosławii. Notowany również z Azji Środkowej i Syberii Zachodniej, ale dane te budzą wątpliwości. Rozmieszczenie nie jest dobrze zbadane, gdyż mylono go często z innymi czarno ubarwionymi gatunkami, zwłaszcza z A. nigerrimus (Lac.), pochodzącymi z terenów nizinnych. W Polsce zamieszkuje zwarcie Sudety i Karpaty oraz ich przedgórza; w rozsiedleniu pionowym sięga do regla górnego, jest zwykle rzadko i pojedynczo znajdowany. Z uwagi na wymagania ekologiczne dane o występowaniu omawianego gatunku na Roztoczu są niewiarygodne, a zasiedlenie Śląska wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Zamieszkuje środowiska zimne i wilgotne. Chrząszcz ten jest biologicznie związany z martwym drewnem drzew iglastych. W naszych warunkach klimatycznych cykl rozwojowy trwa 3-4 lata. Larwy zasiedlają pieńki i leżące na ziemi pnie i kłody, głównie świerków, rzadziej jodeł i kosodrzewiny. Młode larwy żerują pod korą, później w miarę swego wzrostu i rozkładu drewna wędrują w głębsze murszejące warstwy o czerwonobrunatnym zabarwieniu. Przed przepoczwarzeniem larwy budują w lipcu-sierpniu komorę poczwarkową w powierzchniowej warstwie drewna na głębokości 1-5 cm. Stadium poczwarki trwa dwa-trzy tygodnie. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych; w zależności od wysokości stanowiska i warunków termicznych ukazują się od połowy maja do lipca. Chrząszcze są zwykle poławiane pod odstającą korą, w szczelinach próchniejącego drewna, na niższych gałęziach drzew iglastych oraz w czasie lotu na skrajach lasu i na polanach śródleśnych.

Illustrations
... browse
Ampedus
aethiops
External data sources