Biodiversity Map
Taxa
Ampedus — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ampedinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ampedusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Ampedussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ampedus (Ampedus) praeustus (Fabricius, 1792)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015157    taxon code: 2758
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Ampedus praeustus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 178
 • Publications: 57
 • Collections: 11
 • Publication authors: 55
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek euro syberyjski, rozmieszczony w Europie od Irlandii, południowej Anglii, środkowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii aż po kraje śródziemnomorskie, na Syberii docierający do Bajkału; notowany poza tym z Kaukazu i północnego Kazachstanu. W obrębie areału gatunkowego występuje w strefie lasu i lasostepu, a wzdłuż dolin rzecznych dochodzi nawet do stepu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Przez A. Lüllwitza (1916) został omyłkowo wykazany z Koszalina na podstawie błędnie oznaczonych okazów A. pomonae (Steph.), co stwierdzono podczas rewizji okazów dowodowych znajdujących się w Instytucie Zoologii PAN" w Warszawie. Również błędna informacja o występowaniu omawianego gatunku została podana przez K. Stefka (1939) — według materiału dowodowego, znajdującego się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, okaz z Tarnowa należy do A. pomonae (Steph.), a okaz z Dziedzic do A. pomorum (Herbst) (B. Burakowski*). Zasiedla głównie pieńki i leżące na ziemi kłody w miejscach niezbyt zacienionych. Larwy żyją w próchnie między warstwami twardzieli, w trocinach i w żerowiskach larw chrząszczy drewnożernych (zwłaszcza z rodziny Cerambycidae) oraz w kawałkach murszejącego drewna na wysypiskach trocin koło tartaków. Larwy rozwijają się w rozkładającym się. drewnie dębów, buków, brzóz, świerków i sosen. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się wczesną wiosną; są poławiane do lipca. Prowadzą one skryty sposób życia i w okresie wegetacyjnym są znajdowane przeważnie pojedynczo w szczelinach drzew i pod obluźnioną korą, niekiedy liczniej w komorach poczwarkowych na zimowiskach w próchnie.

Illustrations
... browse
Ampedus
praeustus
External data sources