Biodiversity Map
Taxa
Amphimallon — subordinate taxa:
Taxon count: 27
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Scarabaeiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scarabaeoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scarabaeidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Melolonthinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhizotroginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Amphimallongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Amphimallon assimile (J.F.W. Herbst, 1790)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1013645    taxon code: 2520
taxonomy checked: YES
Polish Red List: NT
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: A. Byk
Data on distribution in Poland
Amphimallon assimile - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 62
 • Publications: 38
 • Collections: 8
 • Publication authors: 29
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszarów górzystych we Francji południowej, we Włoszech, w południowej części Europy Środkowej, w Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. W Polsce gatunek rzadko i sporadycznie spotykany. Pewne stanowiska leżą w południowej części kraju, wzmianki o występowaniu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej wydają się być niewiarygodne. Zasiedla podgórza i góry do wysokości około 1900 m n.p.m. Larwy żerują na korzeniach traw i roślin zielnych. Postacie dorosłe ukazują się w czerwcu i żyją do sierpnia. Poławiany przeważnie na obrzeżach lasów, w parkach i ogrodach. Odbywa loty po zachodzie słońca.

Illustrations
... browse
Amphimallon
assimile
External data sources