Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cantharidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Cantharinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cantharinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ancistronychagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ancistronycha abdominalis (Fabricius, 1798)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015871    taxon code: 2905
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: M.A. Mazur
Data on distribution in Poland
Ancistronycha abdominalis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 47
 • Publications: 28
 • Collections: 5
 • Publication authors: 22
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, środkowej i południowej części Europy. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach południowych. Zasiedla tereny pagórkowate i górzyste, w Alpach do wysokości około 2700 m n.p.m. Występuje na pobrzeżach lasu i na łąkach leśnych; jest poławiany przeważnie na listowiu i kwiatach roślin zielnych i krzewów. Ukazuje się w maju i jest spotykany zwykle do lipca, pojedynczo także w sierpniu.
Doniesienia z Polski (Burakowski i in. 1985) o występowaniu A. abdominalis (F.) na wschód od Sudetów odnoszą się do innych gatunków. Na Roztoczu, skąd podawał go Tenenbaum (1918), mimo poszukiwań prowadzonych w latach 1985-1990, nie został odnaleziony. Brak także okazów dowodowych w zachowanych zbiorach Tenenbauma. Natomiast w zbiorze Fejfera z Roztocza znajduje się okaz samca Cantharis nigricans (Müll.) z etykietkami: Florianka. 28 VI 1905, i etykietką determinacyjną Fejfera "C. abdominalis v. cyanipennis". Prawdopodobnie ten okaz był podstawą do wykazania A. abdominalis z Roztocza, ponieważ Tenenbaum w swoich publikacjach korzystał z informacji przekazanych mu przez Fejfera.
Według Delkeskampa (1977) rozsiedlony w Europie Środkowej, Anglii, Hiszpanii, od Włoch po Bułgarię. Nowe dane: Austria, Badgastein, 18 VI 1984, leg. A. Kosior, Pireneje, Andora, na górskich łąkach ok. 1800 m npm, 27 VI 1989, leg. L. Buchholz. Jest to gatunek górski, zachodnioeuropejski, w Polsce występuje tylko w Sudetach.

Illustrations
... browse
Ancistronycha
abdominalis
External data sources